The Hierarchy Of Courts

When it comes to seeking justice and resolving legal matters in Malaysia, understanding the court system is crucial. The Malaysian legal system consists of several tiers of courts, each with its own jurisdiction and role. In this article, we’ll explore the hierarchy of court in regards to Civil Law, helping you navigate the legal landscape […]

Pertunangan

Pertunangan ialah satu hal atau perkara yang dibolehkan dalam agama kerana ianya merupakan titik perkenalan serta permulaan bagi suatu hubungan diantara kedua belah pihak. Walau bagaimanapun, adat pertunangan ini berbeza mengikut keadaan setempat serta suasana masyarakat sekitarnya. Pertunangan dapat didefinisikan sebagai mengikat janji untuk menjadi suami isteri (berkahwin). Hukum pertunangan di sisi Islam adalah harus. […]

Cerai Ta’liq

Cerai Ta’liq boleh didefinisikan sebagai mengaitkan jatuhnya talak sekiranya terjadi atau berlaku syarat yang dilafazkan oleh sang suami. Menurut Seksyen 2, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 mentafsirkan ta’liq ertinya lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami selepas akad nikah mengikut Hukum Syarak dan peruntukan Akta ini. Ta’liq talak boleh dibahagikan kepada dua (2) bahagian;1. […]

Cerai Secara Li’an

Li’an dari segi bahasa adalah kutukan. Adapun li’an menurut istilah syarak adalah sumpah seorang suami ke atas isterinya yang dituduh melakukan zina. Di Malaysia, sekiranya seorang suami telah menuduh isterinya berzina, maka had Qazaf adalah diletakkan ke atas suami tersebut. Maka bagi mengugurkan had Qazaf tersebut, suami perlu melafazkan sumpah li’an sebanyak empat (4) kali […]

Bolehkah harta dihibahkan kepada seseorang tanpa pengetahuan waris lain?

Soalan:Baru-baru ini, ibu saya ada menyatakan pada saya bahawa beliau ingin menghibahkan sebidang tanah kepada saya. Boleh atau tidak sekiranya ibu ingin menghibahkan kepada saya seorang tanpa pengetahuan adik beradik yang lain? Jawapan: Secara umumnya hibah adalah cara yang paling mudah dalam proses pembahagian harta kerana ia dilakukan ketika pemberi hibah dan penerima harta hibah […]

×