Ugut Cerai: Cerai Bersyarat dan Kaedahnya

Cerai Ta’liq boleh didefinisikan sebagai mengaitkan jatuhnya talak sekiranya terjadi atau berlaku syarat yang dilafazkan oleh sang suami. Menurut Seksyen 2, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 mentafsirkan ta’liq ertinya lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami selepas akad nikah mengikut Hukum Syarak dan peruntukan Akta ini. Ta’liq talak boleh dibahagikan kepada dua (2) bahagian;1. […]

Suami tuduh saya berzina! Apa perlu saya tahu?

Li’an dari segi bahasa adalah kutukan. Adapun li’an menurut istilah syarak adalah sumpah seorang suami ke atas isterinya yang dituduh melakukan zina. Di Malaysia, sekiranya seorang suami telah menuduh isterinya berzina, maka had Qazaf adalah diletakkan ke atas suami tersebut. Maka bagi mengugurkan had Qazaf tersebut, suami perlu melafazkan sumpah li’an sebanyak empat (4) kali […]

Saya Diceraikan. Apa Hak-Hak Saya?

Dalam melayari bahtera perkahwinan, tiada pasangan dapat menjaminkan bahawa rumah tangga yang dibina akan sentiasa bahagia tanpa ujian. Keharmonian dan saling menghormati adalah merupakan kunci kepada sesebuah perhubungan yang baik antara suami dan isteri. Namun begitu, sekiranya sesebuah perhubungan sudah menemukan jalan buntu dan gagal untuk diselamatkan, islam memperbolehkan talaq bagi pasangan suami isteri. Ini […]

×