Bolehkah harta dihibahkan kepada seseorang tanpa pengetahuan waris lain?

Soalan:Baru-baru ini, ibu saya ada menyatakan pada saya bahawa beliau ingin menghibahkan sebidang tanah kepada saya. Boleh atau tidak sekiranya ibu ingin menghibahkan kepada saya seorang tanpa pengetahuan adik beradik yang lain? Jawapan: Secara umumnya hibah adalah cara yang paling mudah dalam proses pembahagian harta kerana ia dilakukan ketika pemberi hibah dan penerima harta hibah […]

×