Hadiahkan Harta Atas Pemberian Kasih Sayang. Apa Syaratnya?

Hibah merupakan suatu instrumen yang tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat di negara Malaysia. Hibah menurut bahasa adalah pemberian sama ada dalam bentuk ‘ain atau selainnya. Adapun menurut istilah, hibah ditakrifkan sebagai suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan. Bagi mencapai […]

Bolehkah harta dihibahkan kepada seseorang tanpa pengetahuan waris lain?

Soalan:Baru-baru ini, ibu saya ada menyatakan pada saya bahawa beliau ingin menghibahkan sebidang tanah kepada saya. Boleh atau tidak sekiranya ibu ingin menghibahkan kepada saya seorang tanpa pengetahuan adik beradik yang lain? Jawapan: Secara umumnya hibah adalah cara yang paling mudah dalam proses pembahagian harta kerana ia dilakukan ketika pemberi hibah dan penerima harta hibah […]

Fahami Pembahagian Harta Pusaka

Fahami Pembahagian Harta Pusaka   Pertikaian harta pusaka sering berlaku kerana ketiadaaan kefahaman ilmu. Allah swt mengingatkan kita bahawa harta itu adalah ujian kepada manusia. Bahagi harta pusaka dulu kemudian selesaikan hutang Bahagi harta pusaka sama rata mengikut kefahaman sendiri Bahagi harta pusaka tak perlu segera, nanti pun boleh Harta yang dihibahkan adalah harta pusaka […]

×